Naslovna Projekti Integralna i organska proizvodnja
ZAŠTO ORGANSKA?

Organska proizvodnja bilja i uopšte poljoprivreda je zasnovana na poštovanju prirode i životu u skladu sa njom. Zaboravlja se da su životinje bića koja i te kako znaju da izraze emocije, a ako im to ne omogućimo, ako ne mogu da kontrolišu svoju okolinu, ako su sputani, vezani u prenaseljenim zagušljivim objektima neće nam pružiti ni minimum. Odgovor će biti frustracija, bolest, kanibalizam.

Sve su ovo činjenice koje moramo prihvatiti kao realnost, i odabrati uzgoj životinja na principima koji će usaglasiti i biološke i etičke i etološke i ekonomske momente, a to su principi organske poljoprivrede. Od životinja uvek tražimo optimum, a ne maksimum i ne smemo ih zloupotrebiti. Uzgoj životinja mora biti ekonomičan, blizak prirodi, a da proizvodi viškove za čoveka.

Stočarska proizvodnja mora doprineti ravnoteži sistema poljoprivredne proizvodnje obezbeđenjem zahteva za hranljivim materijama za useve i poboljšanjem sadržaja organskih materija u zemljištu. Prema tome to može pomoći u uspostavljanju i održavanju međuzavisnosti sistema zemljište-biljka, biljka-životinja, i životinja zemljište.

Životinje za organsku proizvodnju treba, odabrati tako da ima visok prag adaptacije na okolinu i da bude otporna na bolesti i dugovečna. Treba iskoristiti genetski materijal koji je dostupan.