Naslovna Aktuelnosti

STUDIJA O GENETSKOM UNAPREĐENJU U SVINJARSTVU KROZ SISTEM OCENE MESNATOSTI NA LINIJI KLANJA

autor: UNIVERZITET u Novom Sadu, Poljoprivredni Fakultet

... opširnije u .pdf dokumentu

 

STANJE NITRATNOG AZOTA U ZEMLJIŠTU I PRIHRANA OZIMIH USEVA 2023. GODINE NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE

O stanju i sadržaju nitratnog azota u zemljištu radi utvrđivanja potrebnih količina azota pred prihranu ozimih useva u Februaru 2023. u Subotici, kao i druge bitne i potrebne informacije možete videti... ovde

O B A V E Š T E NJ E

O akreditaciji Laboratorije za ispitivanje PSSS Subotica AD.

možete se informisati... ovde

O B A V E Š T E NJ E

O akreditaciji Laboratorije za ispitivanje PSS Subotica AD.

možete se informisati... ovde

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se sve stranke, odnosno korisnici usluga PSS Subotica AD, da dok je na snazi vandredno stanje, obustavlja se prijem stranaka u prostorijama PSS Subotica AD., a o načinu nastavka daljeg obavljanja poslova sa strankama možete se informisati... ovde

STANJE NITRATNOG AZOTA U ZEMLJIŠTU FEBRUAR 2020 SUBOTICA

O stanju N-N03 u zemljištu pred prihranu ozimih useva u Februaru 2020 u Subotici, možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o službenom registru informacija („Službeni glasnik RS“, br. 22/2017) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA A.D. SUBOTICA, MB: 08265879 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za period od 18.05.2018. do 16.05.2019. godine, koji možete videti... ovde

ÉRTESÍTÉS

A Mezőgazdasági Szakszolgálat Szabadka RT értesíti a Szabadka területén lévő bejegyzett mezőgazdasági termelőket, hogy folyamatban van a talaj termőképességének kémiai analizise a   Szabadkai önkormányzat jóvoltából.
Az talajanalízis tárgya lehet:
-gyümölcsös, szőlős
-fóliasátor
-szántóföld,zöldséges

Az érdeklődők hívják a 600-182 telefonszámot.

Bejegyzett gazdaságonként 20 minta a felső határ.

Az akció a meghatározott kvóta betöltéséig tart.

OBAVEŠTENJE

Poljoprivredna stručna služba Subotica AD obaveštava poljoprivredne proizvođače koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na području grada Subotice da je u toku besplatna kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta koju finansira Grad Subotica.

Kontrolom plodnosti zemljišta su obuhvaćeni:

  • Voćnjaci i vinogradi
  • Plastenici
  • Oranice

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači treba da se prijave za kontrolu plodnosti zemljišta na telefon 600-182.

Najveći mogući broj uzoraka za analizu po jednom registrovanom gazdinstvu iznosi 20 uzoraka.

Prijave se primaju do ispunjenja kvote za besplatnu analizu.

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 08.06.2017, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 06/2017 od 26.04.2017. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 27.04.2017. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 08.06.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2015. do 24.05.2016. godine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 07/2016 od 26.04.2016. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 27.04.2016. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 02.06.2016. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

PRIHRANA OZIMIH STRNINA 2016. godine

Ratare u predstojećem periodu očekuje vrlo važan posao, a to je prihrana pšenice i drugih ozimih strnina. Ova agrotehnička mera ima veliki uticaj na visinu prinosa koji će se ostvariti. Pravilna ishrana azotom naročito je značajna tokom faza bokorenja i vlatanja.

... opširnije u .pdf dokumentu

BROŠURE POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D. iz oblasti:

Ratarstva u vezi priručnika za đubrenje ratarskih i povrtarskih kultura na srpskom i mađarskom jeziku, ekonomski značajnim bolestima strnih žita na srpskom i mađarskom jeziku, kao i o makroogledu strnina možete pročitati...ovde

Stočarstva u vezi optimalnog obroka i proizvodnje možete pročitati...ovde

Zaštite bilja u vezi bolesti koštićavog voća i o ekonomski značajnim bolestima jabučastog voća, kao i o karantiskim bolestima i štetočinama krompira, možete pročitati.ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 08/2015 od 07.05.2015. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 07.05.2015. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 11.06.2015. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih, i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/2012 i 5/2015) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2014. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

PREDAVANJE IZ OBLASTI VOĆARSTVA

Dana 23. januara 2015. godine u amfiteatru Otvorenog Univerziteta Subotica Poljoprivredna stručna služba Subotica AD je održala stručno predavanje iz oblasti voćarstva. Teme koje su bile iznete:
- ishrana jabuke (Miloš Stojanović)
- intenzivna proizvodnja šljive (Hrvoje Milunović)
- mehanizmi delovanja pesticida koji se koriste u voćarstvu (Marko Injac)
- uticaj globalne promene klime na proizvodnju voća (Guljaš O.Nandor)
- norme zalivanja, određivanje potrebe vode kod voćaka (Ines Bem)

Predavanju su prisustvali i proizvođači i kolege iz zaštite bilja (oko 40 osoba)

... slike u prilogu

REKORDNI PRINOSI SOJE U SEVERNOJ BAČKOJ

Vremenske prilike u 2014. godini pogodovale su razvoju useva soje, tako da su ostvareni rekordni prinosi ne zabeleženi u dosadašnjoj istoriji gajenja soje na Severu Bačke. Prosečni prinos ostvaren na proizvodnim parcelama je blizu 4 tone suvog zrna po ha.

U nastavku prikazujemo rezultate ogleda sa NS Sortama soje na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD

... opširnije u .pdf dokumentu

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 12.06.2014, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2013. do 20.05.2014. godine možete videti... ovde

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih, i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/2012) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2013. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
12.jun 2014. godine

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) A.D. «Poljoprivredna stručna služba Subotica» Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 12.05.2014. godine doneo je odluku o sazivanju Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

PRIHRANA PŠENICE 2014. GODINE

Prihrana pšenice je vrlo važna agrotehnička mera koja ima veliki uticaj na visinu prinosa koji će se ostvariti ... opširnije u .pdf dokumentu

MAKROOGLED SA HIBRIDIMA SUNCOKRETA 2013. GODINE

Do sada je PSS Subotica izvodila makrooglede suncokreta po metodi dugačkih uzanih traka, sa jednim ponavljanjem po hibridu. Ovakav metod izvođenja ogleda davao je zadovoljavajuće rezultate ispitivanja na visinu prinosa, ali je onemogućavao statističku obradu rezultata. S obzirom na heterogenost terena na kome se izvode ogledi, a i radi preciznije obrade podataka, u 2013. godini zasnovan je ogled suncokreta sa 16 hibrida po metodu slučajnog blok sistema, u tri bloka, odnosno ponavljanja.... opširnije u .pdf dokumentu

MAKROOGLED SA STRNINAMA 2013. GODINE

Ogled je posejan na oglednom polju PSS Subotica AD, Subotica, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik. Predusev je suncokret. ... opširnije u .pdf dokumentu

AGROTEHNIČKI OGLED SA PŠENICOM 2013. GODINE

Ogled je posejan na oglednom polju PSS Subotica AD, Subotica, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik. Predusev su suncokret i kukuruz. Cilj ogleda je bio da se utvrdi uticaj osnovnog đubrenja i preduseva na prinos pšenice, a o dobijenim rezultatima... opširnije u .pdf dokumentu

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 24.05.2013, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2012. do 17.05.2013. godine možete videti... ovde

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih, i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/2012) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2012. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
24.maj 2013. godine

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) A.D. «Poljoprivredna stručna služba Subotica» Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 23.04.2013. godine doneo je odluku o sazivanju Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

PRIHRANA OZIMIH USEVA - SUBOTICA 2013. i

N-MIN i PRIHRANA OZIMIH USEVA - SUBOTICA 2013.

od autora Damira Varge, dipl.ing, možete pogledati i preuzeti sa .. .opširnije RATARSTVO

Prognozno Izveštajna Služba Regionalni Centar Subotica, Zaštita Uljane repice, Krvava vaš i sl.

od autora Olge Vidaković, dipl.ing, Nikole Ostrogonac, dipl.ing, i Hajnalke Bognar-Pastor, dipl.ing možete pogledati i preuzeti sa .. .opširnije ZAŠTITA BILJA

MIKOTOKSINI, Ekološki aspekti primene organskih đubriva, Ishrani krava u zasušenju i dr. prezentacijama o mlečnom govedarstvu

od autora Branislave Pantelić, dipl.ing i Valentine Mihić, dipl.ing možete pogledati i preuzeti sa .. .opširnije STOČARSTVO

2012 godina-godina klimatske katastrofe, kao i BELI VEZ i SLIKE BELOG VEZA

Prezentacije o 2012.-oj godini - godini klimatskih katastrofa, kao i o belom vezu i nj.slikama od autora Olge Vidaković, dipl.ing,možete pogledati i preuzeti sa...opširnije PODRŠKA

REZULTATI OGLEDA SA KUKURUZOM I UTICAJ GUSTINE
SETVE NA PRINOS KUKURUZA TOKOM 2012. GODINE

Tokom 2012. godine pokušalo se ispitati na koji način se povećanjem ili smanjenjem gustine setve utiče na kretanje prinosa. Iz tog razloga svaka služba je proizvoljno odabrala
hibride kukuruza koji su zastupljeni na našem tržištu i zasejala ih na tri gustine setve u tri ponavljanja... opširnije u .pdf dokumentu

REZULTATI OGLEDA SA KUKURUZOM - UTICAJ RAZLIČITE KOLIČINE MINERALNOG ĐUBRIVA MAP NP 12:52 I GUSTINE SETVE NA PRINOS KUKURUZA TOKOM 2012. GODINE SUBOTICA - SOMBOR

Kako bi se u praksi ispitao uticaj gustine setve na prinos kukuruza, kao i različitih količina mineralnog đubriva sa dominantnim sadržajem fosfora na povećanje prinosa zrna kukuruza, Poljoprivredne stručne službe Sombor i Subotica su tokom 2012. godine na svojim oglednim poljima postavile ogled sa po tri hibrida kukuruza, sejana na tri različite gustine, sa tri varijante osnovnog đubrenja... opširnije u .pdf dokumentu

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 12.06.2012, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIVAMO VAS

da svojim prisustvom uveličate

Dan polja strnih žita i herbicida

koji će se održati u četvrtak, 7. juna 2012. na oglednom polju PSS A.D. Subotica. O programu i tačnoj lokaciji možete više saznati ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2011. do 16.05.2012. godine možete videti... ovde

PREDLOZI Ugovora o organizovanju - Osnivački akt i Statut POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

na osnovu člana 592. u vezi sa članom 265. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) radi usklađivanja sa Zakonom o
privrednim društvima, možete preuzeti... ovde

SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
12. jun 2012. godine

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima i 65. Zakona o tržištu kapitala, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Društva doneo je odluku o sazivanju Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

PSS Subotica AD u 2011. godini uspešno je realizovala planirane poslovne ciljeve i poslovnu godinu završila sa pozitivnim finansijskim rezultatom, ostvarivši neto dobit od 1.183.000,00 rsd. U svom poslovanju, rukovodeći se poslovnom politikom Društva, prioritet je stavljen na razvoj i
unapređenje imovine ulaganjem u novu opremu i sredstva koja poboljšavaju obavljanje delatnosti.S obzirom na specifičnu delatnost Društva (savetodavni rad u poljoprivredi i poslovi po nalogu Republike Srbije) očekuje se dalji razvoj i napredak u poslovanju sa ciljem povećanja prihoda i
smanjenja troškova u narednom periodu. Takođe, Društvo poseduje ogledno polje gde se bavi primenjenim istraživanjima u poljoprivredi i od prodaje proizvoda i naplate usluga ostvaruje odgovarajuće prihode..

... opširnije u .pdf dokumentu

Prihrana pšenice i ječma 2012

Naredni posao koji očekuje poljoprivredne proizvođače jeste prihrana ozimih strnina kada vremenske prilike to omoguće. U svrhu određivanja potrebnih količina azota PSS Subotica AD je u periodu od 18.-31. januara uzela i analizirala 120 uzoraka sa parcela pod ozimom pšenicom i ozimim ječmom...

... opširnije u .pdf dokumentu

Predsetveno đubrenje kukuruza i suncokreta azotnim đubrivima 2012

Radi utvrđivanja potrebnih količina đubriva za predsetveno đubrenje kukuruza i suncoketa PSS Subotica AD svakog proleća na oglednom polju uzima uzorke zemljišta iz sloja 0-120cm...

... opširnije u .pdf dokumentu

Specifičnosti agrotehnike u proizvodnji kukuruza

Osnovno đubrenje podrazumeva rasturanje fosfora
i kalijuma putem đubriva i njihovo zaoravanje u
jesen. Ovom merom se postiže bolje iskorištenje azotnih đubriva...

... opširnije u .pdf dokumentu
 

Vođenje knjige polja

Vođenje evidencije u biljnoj proizvodnji - vođenje knjige polja...

... opširnije u .pdf dokumentu

Kukuruzna zlatica

Plodored/smena useva je najvažniji i naefikasniji način suzbijanja kukuruzne zlatice. Poštovanjem plodoreda i izbegavanjem gajenja kukuruza u monokulturi, nema potrebe za suzbijanjem kukuruzne zlatice insekticidima...

... opširnije u .pdf dokumentu

Uputstvo za uzorkovanje zemljišta

Vršenjem osnovne agrohemijske analize zemljišta poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju za naredne 4 godine, u smislu količine đubriva kao i vremena njegove primene.

... opširnije u .pdf dokumentu

POZIVAMO VAS

 Na stručno predavanje iz oblasti poljoprivrede koje će se održati dana 17.02.2012. godine (petak), u amfiteatru Otvorenog univerziteta u Subotici, sa početkom u 10.00 časova

... opširnije u .pdf dokumentu
 

REZULTATI KONTROLE PLODNOSTI ZEMLJIŠTA 2011. GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE SUBOTICA

Opština Subotica se nalazi na severu Republike Srbije i AP Vojvodine i odlikuje se tipičnim ravničarskim reljefom...

... opširnije u .pdf dokumentu

Masovna pojava kukuruzne zlatice

Tokom 2011. godine na potesu između Subotice i Malog Beograda zabeležen je veliki intenzitet napada kukuruzne zlatice. Štete se manifestuju poleganjem biljaka koje se javlja kao posledica izgrizanja korenovog sistema od strane larvi ove štetočine, dok odrasli insekti najveće štete čine ishranom mladim svilama što za posledicu može imati slabiju oplodnju. Najbolja mera borbe protiv ove štetočine jeste gajenje kukuruza u plodoredu.

... pregledajte slike

Makroogled sa mikrobiološkim đubrivom na kukuruzu 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa hibridima suncokreta 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa hibridima kukuruza 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa sortama soje 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2011. godine
11. novembar 2011. godine

U prvom polugodištu 2011. godine ostvareni su prihodi od 12.144.000,00 dinara što je u skladu sa zacrtanim planom.
U drugom polugodištuplanirani su prihodi od 18.000.000,00 dinara.
preuzmite izjavu

Makroogled sa strninama 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju PSS Subotica AD, Subotica, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik. Predusev je kukuruz, žetveni ostaci su zaorani.
... opširnije u .pdf dokumentu

Na raspolaganju Vam je i prezentacija sa slikama koja prikazuje podatke i rezultate sprovedenog makroogleda sa strnim žitima... preuzmite .ppt prezentaciju

DAN POLJA ove godine je održan 08. juna

PSS Subotica AD postavila je u proizvodnoj 2010./2011. godini makroogled sa strnim žitima. U ogledu je zastupljeno 11 sorata pšenice, jedna sorta tritikalea i 4 sorte ječma. Dana 8. juna 2011. upriličen je tradicionalni Dan polja strnih žita na kome je prisustvovalo oko 170 gostiju... opširnije

... pregledajte slike

GODIŠNJA SKUPŠTINA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
28. april 2011. godine

Na osnovu člana 37. i 43. Izmena i dopuna osnivačkog akta Upravni odbor doneo je odluku o sazivanju GODIŠNJE SKUPŠTINE, POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

OBJAVLJEN POLJOPRIVREDNI BILTEN
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
broj 1 / 2011

Izdavanje ovakvog biltena predstavlja proširenje savetodavnih aktivnosti Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Subotica i želja nam je da na jedan jednostavan i pristupačan način pružimo što širem krugu poljoprivrednika informacije koje će im koristiti u svakodnevnom radu.... preuzmite bilten

GODIŠNJA SKUPŠTINA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
27. maj 2010. godine

Na osnovu člana 37. i 43. Izmena i dopuna osnivačkog akta Upravni odbor doneo je odluku o sazivanju GODIŠNJE SKUPŠTINE, POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

ŠTAMPAN PRIRUČNIK "OSNOVI ORGANSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE"
27. oktobar 2008. godine

Priručnik "Osnovi organske poljoprivredne proizvodnje" je izdat od strane "AGROZAVOD" AD Subotica u saradnji sa stručnjacima Udruženja TERRA'S u okviru projekta "Programi direktne edukacije poljoprivrednih proizvođača i nosilaca ruralnog razvoja"... opširnije

OBUKA ZAVRŠENA DODELOM DIPLOMA
23. oktobar 2008. godine

Drugi specijalistički seminar polaznika bio-škole u okviru projekta "Programi direktne edukacije poljoprivrednih proizvođača i nosilaca ruralnog razvoja" održan je 23. oktobra. Seminaru su prisustvovali proizvođači biljne i stočarske poljoprivredne proizvodnje iz okoline Subotice... opširnije

POČELA EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
14. maj 2008. godine

Na početku projekta "Program direktne edukacije poljoprivrednih proizvođača i nosilaca ruranog razvoja - Unapređenje malih poljoprivrednih gazdinstava - Integralna i organska proizvodnja'' formiran je radni tim od tri člana... opširnije

 

 

Laboratorija