Naslovna Zaštita bilja

BROŠURA O BOLESTIMA KOŠTIĆAVOG VOĆA

autor: Olga Vidaković, dipl. ing.

... opširnije u .pdf dokumentu

BROŠURA O EKONOMSKI ZNAČAJNIM BOLESTIMA JABUČASTOG VOĆA

autor: Hajnalka Bognar Pastor, dipl. ing.

... opširnije u .pdf dokumentu

BROŠURA O KARANTISKIM BOLESTIMA I ŠTETOČINAMA KROMPIRA - FITOREGISTAR

autor: Hajnalka Bognar Pastor, dipl. ing.

... opširnije u .pdf dokumentu

PREDAVANJE IZ OBLASTI VOĆARSTVA

Dana 23. januara 2015. godine u amfiteatru Otvorenog Univerziteta Subotica Poljoprivredna stručna služba Subotica AD je održala stručno predavanje iz oblasti voćarstva. Teme koje su bile iznete:
- ishrana jabuke (Miloš Stojanović)
- intenzivna proizvodnja šljive (Hrvoje Milunović)
- mehanizmi delovanja pesticida koji se koriste u voćarstvu (Marko Injac)
- uticaj globalne promene klime na proizvodnju voća (Guljaš O.Nandor)
- norme zalivanja, određivanje potrebe vode kod voćaka (Ines Bem)

Predavanju su prisustvali i proizvođači i kolege iz zaštite bilja (oko 40 osoba)

... slike u prilogu

Prognozno Izveštajna Služba Regionalni Centar Subotica

O Prognozno Izveštajnoj Službi Regionalni Centar Subotica imožete opširnije pogledati ... u .pdf dokumentu

Előrejelző szolgálat Regionális központ Szabadka

Bővebbent ... .pdf dokumentumban

RUTAVA BUBA

Oštećuje cvetne pupoljke i cvetove. U cvetu stradaju prašnici i tučakovi usled čega ne dolazi do zametanja plodova.
Odličan je letač i veoma je pokretna – kada nestane hrane vrlo lako prelazi na nove površine /seli se sa biljaka koje ranije cvetaju na one koje cvetaju kasnije/.

Polifagna je štetočina i napada brojne korovske i gajene biljke, prelazeći sa cvetova na mlado lišće i ostale biljne delove .... opširnije u .pdf dokumentu

KRVAVA VAŠ – STALNI PROBLEM U VOĆNJACIMA

Poslednjih godina jabukova krvava vaš (Eriosoma lanigerum Hausm-fam.Erisomatidae), postaje sve veći problem u plantažnim voćnjacima jabuka, a sve se češće javlja i u manjim voćnjacima uz okućnice. Njena populacija često prelazi kritični prag štetnosti, te ih je potrebno i hemijski suzbijati ... opširnije u .pdf dokumentu

ZAŠTITA ULJANE REPICE

O zaštiti uljane repice od korova, štetočina (repičina lisna osa, repičin sjajnik, crvenoglavi repičin buvač, velike i male repičine pipe), kao i od bolesti, možete opširnije pogledati ...................... u .pdf dokumentu

BOLESTI STRNIH ŽITA i NJIHOVO SUZBIJANJE

Veoma česta situacija - proizvođač seje deklarisanu semensku pšenicu jedne godine a sledeće dve prvu i drugu reprodukciju /seme iz sopstvene proizvodnje. Ili svake godine na manjoj površini seje deklarisano seme a većinu površine zaseje semenom iz sopstvene proizvodnje. Problem nastaje i to veliki, ako se poseje seme iz sopstvene proizvodnje koje nije tretirano fungicidom. ... opširnije u .pdf dokumentu

PLAVO PRSKANJE VOĆA I VINOVE LOZE

Zimsko prskanje voća i vinove loze - plavo prskanje, bakarnim preparatima je glavna preventivna mera zaštite kojom suzbijamo čitav niz bolesti voća i vinove loze u vreme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije ... opširnije u .pdf dokumentu

ŠTETNI GLODARI NA STRNIM ŽITIMA

Sitni glodari predstavljaju veoma značajne štetočine. Prema podacima domaćih autora jedna poljska voluharica u toku jedne godine pojede više od 7 kg hrane, a kopanjem svojih hodnika i nagrizanjem podzemnih delova biljaka ošteti još 4 do 5 kg... opširnije u .pdf dokumentu

SUZBIJANJE KOROVA U VOĆNJACIMA

U intenzivnom uzgoju voća važno mesto zauzima borba protiv korova. Korovi mogu voćarskoj proizvodnji naneti značajne štete. Održavanje zemljišta bez korova pokazuje mnogostruke prednosti ... opširnije u .pdf dokumentu