Naslovna Aktuelnosti

STANJE NITRATNOG AZOTA U ZEMLJIŠTU I PRIHRANA OZIMIH USEVA 2023. GODINE NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE

O stanju i sadržaju nitratnog azota u zemljištu radi utvrđivanja potrebnih količina azota pred prihranu ozimih useva u Februaru 2023. u Subotici, kao i druge bitne i potrebne informacije možete videti... ovde

PLASTENICI

 

O plastenicima, možete se informisati... ovde

SKLADIŠTENJE ŽITARICA

 

O skladištenju žitarica, možete se informisati... ovde

ERWINIA AMYLOVORA - bakteriozna plamenjača jabučastog voća

 

O bakterioznoj plamenjači jabučastog voća, možete se informisati... ovde

NAVODNJAVANJE VOĆNJAKA

 

O navodnjavanju voćnjaka, možete se informisati... ovde

ŠTETOČINE ULJANE REPICE U JESENJEM DELU VEGETACIJE

 

O štetočinama uljane repice u jesenjem delu vegetacije, možete se informisati... ovde

TUMAČENJE REZULTATA ANALIZE ZEMLJIŠTA SEPTEMBAR 2021 SUBOTICA

O poznavanju svojstava zemljišta, kao jednom od bitnih preduslova pravilnog gazdovanja zemljištem, radi popravke fizičko-hemijskih osobina zemljišta i pravilnog odabira agrotehnike u cilju postizanja ekonomski isplative proizvodnje uz istovremenu zaštitu zemljišta kao prirodnog resursa, možete videti... ovde

STANJE NITRATNOG AZOTA U ZEMLJIŠTU I PRIHRANA OZIMIH USEVA 2021 SUBOTICA

O stanju nitratnog azota u zemljištu pred prihranu ozimih useva u 2021 godini na području grada Subotice, možete videti... ovde

STANJE NITRATNOG AZOTA U ZEMLJIŠTU FEBRUAR 2020 SUBOTICA

O stanju N-N03 u zemljištu pred prihranu ozimih useva u Februaru 2020 u Subotici, možete videti... ovde

ÉRTESÍTÉS

A Mezőgazdasági Szakszolgálat Szabadka RT értesíti a Szabadka területén lévő bejegyzett mezőgazdasági termelőket, hogy folyamatban van a talaj termőképességének kémiai analizise a   Szabadkai önkormányzat jóvoltából.
Az talajanalízis tárgya lehet:
-gyümölcsös, szőlős
-fóliasátor
-szántóföld,zöldséges

Az érdeklődők hívják a 600-182 telefonszámot.

Bejegyzett gazdaságonként 20 minta a felső határ.

Az akció a meghatározott kvóta betöltéséig tart.

OBAVEŠTENJE

Poljoprivredna stručna služba Subotica AD obaveštava poljoprivredne proizvođače koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na području grada Subotice da je u toku besplatna kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta koju finansira Grad Subotica.

Kontrolom plodnosti zemljišta su obuhvaćeni:

  • Voćnjaci i vinogradi
  • Plastenici
  • Oranice

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači treba da se prijave za kontrolu plodnosti zemljišta na telefon 600-182.

Najveći mogući broj uzoraka za analizu po jednom registrovanom gazdinstvu iznosi 20 uzoraka.

Prijave se primaju do ispunjenja kvote za besplatnu analizu.

PRIHRANA OZIMIH STRNINA 2016. godine

Ratare u predstojećem periodu očekuje vrlo važan posao, a to je prihrana pšenice i drugih ozimih strnina. Ova agrotehnička mera ima veliki uticaj na visinu prinosa koji će se ostvariti. Pravilna ishrana azotom naročito je značajna tokom faza bokorenja i vlatanja.

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa strninama 2015. godine

autor: Damir Varga, dipl. ing.

... opširnije u .pdf dokumentu

 

BROŠURA O EKONOMSKI ZNAČAJNIM BOLESTIMA STRNIH ŽITA

autor: Nikola Ostrogonac, dipl. ing.

... opširnije u .pdf dokumentu

GAZDASÁGI JELENTIS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL

... bővebben a .pdf dokumentumban

 

PRIRUČNIK ZA ĐUBRENJE RATARSKIH I POVRTARSKIH KULTURA

autor: Damir Varga, dipl. ing.

... opširnije u .pdf dokumentu

TRÁGYÁZÁSI ÚTMUTATÓ A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK ÉS
ZÖLDSÉGFÉLÉK TERMESZTÉSÉHEZTURA

... bővebben a .pdf dokumentumban

REKORDNI PRINOSI SOJE U SEVERNOJ BAČKOJ

Vremenske prilike u 2014. godini pogodovale su razvoju useva soje, tako da su ostvareni rekordni prinosi ne zabeleženi u dosadašnjoj istoriji gajenja soje na Severu Bačke. Prosečni prinos ostvaren na proizvodnim parcelama je blizu 4 tone suvog zrna po ha.

U nastavku prikazujemo rezultate ogleda sa NS Sortama soje na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD

... opširnije u .pdf dokumentu

PRIHRANA PŠENICE 2014. GODINE

Prihrana pšenice je vrlo važna agrotehnička mera koja ima veliki uticaj na visinu prinosa koji će se ostvariti ... opširnije u .pdf dokumentu

MAKROOGLED SA HIBRIDIMA SUNCOKRETA 2013. GODINE

Do sada je PSS Subotica izvodila makrooglede suncokreta po metodi dugačkih uzanih traka, sa jednim ponavljanjem po hibridu. Ovakav metod izvođenja ogleda davao je zadovoljavajuće rezultate ispitivanja na visinu prinosa, ali je onemogućavao statističku obradu rezultata. S obzirom na heterogenost terena na kome se izvode ogledi, a i radi preciznije obrade podataka, u 2013. godini zasnovan je ogled suncokreta sa 16 hibrida po metodu slučajnog blok sistema, u tri bloka, odnosno ponavljanja.... opširnije u .pdf dokumentu

MAKROOGLED SA STRNINAMA 2013. GODINE

Ogled je posejan na oglednom polju PSS Subotica AD, Subotica, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik. Predusev je suncokret. ... opširnije u .pdf dokumentu

AGROTEHNIČKI OGLED SA PŠENICOM 2013. GODINE

Ogled je posejan na oglednom polju PSS Subotica AD, Subotica, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik. Predusev su suncokret i kukuruz. Cilj ogleda je bio da se utvrdi uticaj osnovnog đubrenja i preduseva na prinos pšenice, a o dobijenim rezultatima... opširnije u .pdf dokumentu

 

N-MIN i PRIHRANA OZIMIH USEVA - SUBOTICA 2013.

O N-min osnovi za racionalnu prihranu i prihrani ozimih useva u Subotica 2013. godine, kao i o značaju azota u ishrani pšenice pročitajte... opširnije u .pdf dokumentu

PRIHRANA OZIMIH USEVA - SUBOTICA 2013.

Izveštaj o potrebi prihranjivanja ozimog ječma, ozime pšenice i uljane repice u periodu zima – proleće 2013. godine na osnovu utvrđenog sadržaja N-NO3 u sloju od 0-90 cm, u okviru akcije koju finansira Grad Subotica za registrovana poljoprivredna gazdinstva fizičkih lica sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice... opširnije u .pdf dokumentu

REZULTATI OGLEDA SA KUKURUZOM I UTICAJ GUSTINE
SETVE NA PRINOS KUKURUZA TOKOM 2012. GODINE

Tokom 2012. godine pokušalo se ispitati na koji način se povećanjem ili smanjenjem gustine setve utiče na kretanje prinosa. Iz tog razloga svaka služba je proizvoljno odabrala
hibride kukuruza koji su zastupljeni na našem tržištu i zasejala ih na tri gustine setve u tri ponavljanja... opširnije u .pdf dokumentu

REZULTATI OGLEDA SA KUKURUZOM - UTICAJ RAZLIČITE KOLIČINE MINERALNOG ĐUBRIVA MAP NP 12:52 I GUSTINE SETVE NA PRINOS KUKURUZA TOKOM 2012. GODINE SUBOTICA - SOMBOR

Kako bi se u praksi ispitao uticaj gustine setve na prinos kukuruza, kao i različitih količina mineralnog đubriva sa dominantnim sadržajem fosfora na povećanje prinosa zrna kukuruza, Poljoprivredne stručne službe Sombor i Subotica su tokom 2012. godine na svojim oglednim poljima postavile ogled sa po tri hibrida kukuruza, sejana na tri različite gustine, sa tri varijante osnovnog đubrenja... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa strninama 2012. godine

Ogled je posejan na oglednom polju PSS Subotica AD, Subotica, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik. Predusev je kukuruz, žetveni ostaci su zaorani.
... opširnije u .pdf dokumentu

POZIVAMO VAS

da svojim prisustvom uveličate

Dan polja strnih žita i herbicida

koji će se održati u četvrtak, 7. juna 2012. na oglednom polju PSS A.D. Subotica. O programu i tačnoj lokaciji možete više saznati ovde

Prihrana pšenice i ječma 2012

Naredni posao koji očekuje poljoprivredne proizvođače jeste prihrana ozimih strnina kada vremenske prilike to omoguće. U svrhu određivanja potrebnih količina azota PSS Subotica AD je u periodu od 18.-31. januara uzela i analizirala 120 uzoraka sa parcela pod ozimom pšenicom i ozimim ječmom...

... opširnije u .pdf dokumentu

Predsetveno đubrenje kukuruza i suncokreta azotnim đubrivima 2012

Radi utvrđivanja potrebnih količina đubriva za predsetveno đubrenje kukuruza i suncoketa PSS Subotica AD svakog proleća na oglednom polju uzima uzorke zemljišta iz sloja 0-120cm...

... opširnije u .pdf dokumentu

Specifičnosti agrotehnike u proizvodnji kukuruza

Osnovno đubrenje podrazumeva rasturanje fosfora
i kalijuma putem đubriva i njihovo zaoravanje u
jesen. Ovom merom se postiže bolje iskorištenje azotnih đubriva...

... opširnije u .pdf dokumentu
 

Vođenje knjige polja

Vođenje evidencije u biljnoj proizvodnji - vođenje knjige polja...

... opširnije u .pdf dokumentu

Kukuruzna zlatica

Plodored/smena useva je najvažniji i naefikasniji način suzbijanja kukuruzne zlatice. Poštovanjem plodoreda i izbegavanjem gajenja kukuruza u monokulturi, nema potrebe za suzbijanjem kukuruzne zlatice insekticidima...

... opširnije u .pdf dokumentu

Uputstvo za uzorkovanje zemljišta

Vršenjem osnovne agrohemijske analize zemljišta poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju za naredne 4 godine, u smislu količine đubriva kao i vremena njegove primene.

... opširnije u .pdf dokumentu
 

REZULTATI KONTROLE PLODNOSTI ZEMLJIŠTA 2011. GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE SUBOTICA

Opština Subotica se nalazi na severu Republike Srbije i AP Vojvodine i odlikuje se tipičnim ravničarskim reljefom...

... opširnije u .pdf dokumentu

Masovna pojava kukuruzne zlatice

Tokom 2011. godine na potesu između Subotice i Malog Beograda zabeležen je veliki intenzitet napada kukuruzne zlatice. Štete se manifestuju poleganjem biljaka koje se javlja kao posledica izgrizanja korenovog sistema od strane larvi ove štetočine, dok odrasli insekti najveće štete čine ishranom mladim svilama što za posledicu može imati slabiju oplodnju. Najbolja mera borbe protiv ove štetočine jeste gajenje kukuruza u plodoredu.

... pregledajte slike

Makroogled sa mikrobiološkim đubrivom na kukuruzu 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa hibridima suncokreta 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa hibridima kukuruza 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa sortama soje 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik

... opširnije u .pdf dokumentu

Makroogled sa strninama 2011. godine

Ogled je posejan na oglednom polju PSS Subotica AD, Subotica, na parceli M-7 koja se nalazi pored puta Subotica-Stari Žednik. Predusev je kukuruz, žetveni ostaci su zaorani.
... opširnije u .pdf dokumentu

Na raspolaganju Vam je i prezentacija sa slikama koja prikazuje podatke i rezultate sprovedenog makroogleda sa strnim žitima... preuzmite .ppt prezentaciju

DAN POLJA ove godine je održan 08. juna

PSS Subotica AD postavila je u proizvodnoj 2010./2011. godini makroogled sa strnim žitima. U ogledu je zastupljeno 11 sorata pšenice, jedna sorta tritikalea i 4 sorte ječma. Dana 8. juna 2011. upriličen je tradicionalni Dan polja strnih žita na kome je prisustvovalo oko 170 gostiju... opširnije

... pregledajte slike