Naslovna O nama

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD

kao jedna od 13 poljoprivrednih stručnih službi u AP Vojvodini deluje na teritoriji opštine Subotica i obavlja sledeće poslove:

Savetodavne
Stručne
Kontrolne

Savetodavni poslovi čine jedan od najvažnijih segmenata rada Agrozavoda, koji je usmeren ka individualnim poljoprivrednim gazdinstvima. Ovi poslovi obuhvataju:
Organizaciju i izvođenje stručnih predavanja
Pružanje stručnih saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima
Rad sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača

Ovaj rad se odvija kroz neposredni kontakt sa poljoprivrednim proizvođačima (odabranim i ostalim gazdinstvima, putem javnih medija i raznih stručnih demonstracija - radionice, dani polja i sl.)

Služba sarađuje sa proizvođačima na očuvanju genetskih resursa, i u tom cilju na imanju Petera Guljaša (Guljaš Čarda) gaje se rasa svinja Mangulica, Bivoli i Racke ovce. Odgoj ovih rasa i prateći sadržaji (Čarda, zoo vrt) ujedno su i u funkciji ruralnog razvoja i pružaju sliku kako selo nije samo poljoprivreda.

Sličnu ulogu igra i ergela "Kelebija" gde se gaji oko 60 lipicanera gde se održavaju letnji kampovi, parade i smotre.
U okviru saradnje sa udruženjem za proizvodnju organske hrane "Terras" organizuju se predavanja za buduće proizvođače organske hrane.

Najvažniji stručni poslovi koji se obavljaju u okviru Agrozavoda su:

Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta
Izveštajno-prognozni poslovi iz oblasti zaštite bilja
Praćenje i dostavljanje podataka vezano za STIPS
Praćenje raznih parametara na terenu (stanje poljoprivrednih radova, meteoroloških podataka, prometa pesticida i sl.)
Izvođenje ogleda u cilju prikupljanja podataka

Agrozavod raspolaže sa modernom laboratorijom za ispitivanje osnovnih agrohemijskih svojstava zemljišta i laboratorijom za ispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja i merkantilnog semena. Laboratorija predstavlja značajnu podršku savetodavnom radu.

Kontrolni poslovi koje Agrozavod AD obavlja su:

Zdravstveni pregled useva i objekata za proizvodnju semena i stručna kontrola nad proizvodnjom semena
Izdavanje fitocertifikata prilikom eksporta i reeksporta pošiljki poljoprivrednih proizvoda
Mere unapređenja stočarstva (selekcija)

Za obavljanje ovih poslova, Agrozavod AD raspolaže sa 12 stalno zaposlenih, od kojih:

3 dipl. inženjera zaštite bilja
1 dipl. inženjer ratarstva s povrtarstvom
1 dipl. inženjer stočarstva
1 dipl. inženjer agrohemije
1 ing. Poljoprivrede
2 poljoprivredna tehničara

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD, ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2011. godine
11. novembar 2011. godine

U prvom polugodištu 2011. godine ostvareni su prihodi od 12.144.000,00 dinara što je u skladu sa zacrtanim planom. U drugom polugodištuplanirani su prihodi od 18.000.000,00 dinara.
preuzmite izjavu

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
05. maj 2011. godine

U prvom polugodištu 2011. godine poslovanje se odvijalo u skladu sa delatnošću društva koja je data u osnivačkom aktu, a to je obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljprivredi... preuzmite izjavu

Laboratorija