Naslovna Galerija

DAN POLJA
datum: 08. jun 2011. godine

PSS Subotica AD, iz Subotice postavila je u proizvodnoj 2010./2011. godini makroogled sa strnim žitima. U ogledu je zastupljeno 11 sorata pšenice, jedna sorta tritikalea i 4 sorte ječma. Dana 8. juna 2011. upriličen je tradicionalni Dan polja strnih žita na kome je prisustvovalo oko 170 gostiju.
... pregledajte slike

DRUGI SEMINAR - PRAKSA NA TERENU
datum: 23. oktobar 2008. godine

Praktični deo nastave sa teorijom se realizovao na bio-farmi "Mamužić" u Ljutovu, gde su polaznici imali priliku da vide i upoznaju se sa uspešnim primerom u oblasti organske proizvodnje.
... pregledajte slike

DRUGI SEMINAR
datum: 23. oktobar 2008. godine

Drugi specijalistički seminar polaznika bio-škole u okviru projekta "Programi direktne edukacije poljoprivrednih proizvođača i nosilaca ruralnog razvoja" održan je 23. oktobra. Seminaru su prisustvovali proizvođači biljne i stočarske poljoprivredne proizvodnje iz okoline Subotice
... pregledajte slike

PRVI SEMINAR
datum: 09. maj 2008. godine

Prvi seminar u okviru prve etape Bio-škole održan je 09. i 10. 05. 2008. godine.
... pregledajte slike

STRUČNI SKUP - OTVORENI UNIVERZITET
datum: - 2008. godine

.
... pregledajte slike