IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,
dana 16.06.2023.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", broj 100/06, 116/06 i 37/09) POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD iz Subotice, Trg Cara Jovana Nenada 15 (matični broj 08265879, delatnost 7120 - Tehničko ispitivanje i analiza), objavljuje

Izveštaj o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

i

Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara