AKREDITACIJA LABORATORIJE

 

SERTIFIKAT o akreditaciji Laboratorije za ispitivanje PSS Subotica AD možete videti u .pdf dokumentu

Odluku o Akreditaciji Laboratorije za ispitivanje PSSS AD Subotica možete pogledati... ovde

O Obimu akreditacije možete se informisati... ovde , a isti je dostupan na internet stranici ATS-a

U sledećim .pdf dokumentima se možete detaljnije informisati o pravima korisnika prilikom korišćenja Laboratorije za ispitivanje:

Izjava o politici kvaliteta

Deklaracija o politici kvaliteta