PREDLOZI Ugovora o organizovanju - Osnivački akt i Statut

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA

na osnovu člana 592. u vezi sa članom 265. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kojim se utvrđuju Ugovor o organizovanju i Statut Akcionarskog Društva "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA", predloge

Ugovora o organizovanju - Osnivački akt, možete preuzeti ovde

i

Statuta, možete preuzeti ovde