OBUKA ZAVRŠENA DODELOM DIPLOMA
23. oktobar 2008. godine

Drugi specijalistički seminar polaznika bio-škole u okviru projekta "Programi direktne edukacije poljoprivrednih proizvođača i nosilaca ruralnog razvoja" održan je 23. oktobra. Seminaru su prisustvovali proizvođači biljne i stočarske poljoprivredne proizvodnje iz okoline Subotice.

U uvodu je, Snježana Mitrović, iz Udruženja TERRA'S podsetila polaznike o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima. Podstičući ih da se opredele za organsku proizvodnju, informisala ih je o preduzimanju konkretnih koraka u republičkom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na stvaranju povoljnijih uslova za razvoj organske poljoprivrede. Takođe, ih je pozvala da se za sve dodatne informacije ili obuku uvek mogu obratiti stručnjacijma Agrozavoda ili Udruženja.

U okviru prepodnevnog programa, dr Tereza Horvat Skenderović, iz Udruženja TERRA'S, je održala predavanje na temu "Hranom do zdravlja", u kojem je ukazala na razlike između konvencionalne i organske proizvodnje u svetlu kvaliteta hrane, pritom naglašavajući štetne posledice upotrebe agrohemikalija po zdravlje ljudi. Cilj predavanja je bio pre svega da se prisutni edukuju o uticaju hrane na zdravlje i kondiciju organizma, kao i da se informišu o značaju konzumiranja organski proizvedene hrane.

Polaznici prvog seminara su izrazili želju da se u okviru specijalističke obuke obradi tema: "Principi organskog voćarstva i vinogradarstva" o kojoj je govorio, dipl. inž. Nenad Novaković, iz Udruženja TERRA'S. Ukazao je na osnovne razlike između konvencionalne i ekološke proizvodnje u voćarstvu i vinogradarstvu, dajući pritom osnovne smernice za pravilnu organsku proizvodnju, koje obuhvataju pravilan izbor sorti i negu, ishranu i zaštitu bilja, kao i adekvatnu berbu i čuvanje. Kroz predavanje je istakao prednosti organske proizvodnje, kako sa aspekta zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine, tako i sa aspekta profitabilnosti ovog načina proizvodnje.

Praktični deo nastave sa teorijom se realizovao na bio-farmi "Mamužić" u Ljutovu, gde su polaznici imali priliku da vide i upoznaju se sa uspešnim primerom u oblasti organske proizvodnje. Dipl. inž. Nenad Novaković i stručnjak Agrozavoda, dipl. inž. Olga Vidaković, su ih direktno na terenu upoznali o stručnoj kontroli i sertifikaciji, neophodnoj proceduri kroz koje se prolazi pri prelasku iz konvencionalne u organsku proizvodnju i obaveznim uslovima koji se moraju zadovoljiti za dobijanje sertifikata, kao i o biološkim zaštitnim sredstvima koja se koriste u organskoj proizvodnji.

U okviru popodnevnog programa usledilo je predavanje, dipl. inž. Branislave Pantelić, iz Agrozavoda, na temu "Organska proizvodnja u govedarstvu, svinjarstvu, živinarstvu, vovarstvu, kozarstvu, pčelarstvu i veterini", nakon kojeg su polaznici seminara testirani. Na kraju su im uručene diplome, kao potvrde da su stekli osnovno znanje o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.