POČELA EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
14. maj 2008. godine

Na početku projekta "Program direktne edukacije poljoprivrednih proizvođača i nosilaca ruranog razvoja - Unapređenje malih poljoprivrednih gazdinstava - Integralna i organska proizvodnja'' formiran je radni tim od tri člana: dipl. inž. Pantelić Branislava, rukovodilac projekta, dipl. inž. Olga Vidaković, član predavađkog tima i zadužena za praktičnu nastavu, te Snježana Mitrović, PR projekta.

Realizacija projekta obuhvata edukaciju poljoprivrednih proizvođača i nosilaca ruralnog razvoja opštine Subotica uvođenjem organske i integralne proizvodnje.

Prvi seminar u okviru prve etape Bio-škole održan je 09. i 10. 05. 2008. godine., kada je polaznicima, mahom proizvođačima mleka, prezentovano:
,,Predstavljanje projekta i aktivnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vezanih za konkurs i oblast organske poljoprivrede'', Snježana Mitrović, Udruženje TERRA' S
,,Osnovni principi organske poljoprivrede sa posebnim osvrtom na biljnu proizvodnju'', dip.inž. Nenad Novaković, Udruženje TERRA'S
,,Zakonska regulativa u oblasti organske proizvodnje'', dip.inž. Mirjana Jovanović, Udruženje TERRA'S.
Nakon predavanja su postavljana pitanja i diskusija.

Drugog dana, 10. maja, održani su sledeći časovi:
''Administrativni poslovi na Bio farmi'', Dušanka Bulović , Udruženje TERRA'S
,,Osnovi organske proizvodnje u stočarstvu'', dip. inž. Branislava Pantelić, AD "Agrozavod" Subotica
"Opšte informacije o biopreparatima odobrenim za upotrebu u organskoj proizvodnji'', dip.inž. Olga Vidaković ,AD 'Agrozavod', Subotica
Nakon predavanja su postavljana pitanja i diskusija.

PR Projekta Snježana Mitrović gostovala je u emisiji "Prijatelji" na "Yu Eko" TV Subotica 10.05.2008. god. i u emisiji "Okvir" na "City" TV u okviru kojih je govorila o realizaciji aktivnosti u okviru projekta, kao i o održanom prvom delu Bio-škole.

Grupi je nakon održanih predavanja drugog dana najavljeno održavanje praktične nastave na Bio-farmi "Mamužić" polovinom jula i Druge etape Bio-škole Specijalističkog dela koji će se održati krajem jula ili početkom avgusta, znači po žetvi. Nakon održavanja ovog dela Bio-škole polaznici će pisati testove iz svih oblasti. Po testiranju održaće se svečana dodela Diploma i brošura.

Do sada su preduzete i aktivnosti na izradi Brošure sa opštim principima organske proizvodnje sa posebnim poglavljima namenjenim biljnoj, stočarskoj proizvodnji, preradi i stručnoj kontroli i sertifikaciji, zakonskoj regulativi, a u okviru biljne proizvodnje, zaštita bilja je u toku.

Grupa je formirana od polaznika sa teritorije opštine Subotica, a svi prisutni su dobili katalog ekoloških preparata, prezentaciju iz stočarstva "Zašto organska?" i zaštite bilja. Prezentacije i katalog ekoloških preparata možete preuzeti sa internet strane.