Naslovna Za akcionare

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu Skupštinu akcionara Društva dana 16.06.2023, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i Odluke Nadzornog odbora broj 05/2023 od 11.05.2023. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 12.05.2023. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica koja će se održati dana 16.06.2023. godine (petak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu Skupštinu akcionara Društva dana 17.06.2022, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i Odluke Nadzornog odbora broj 05/2022 od 11.05.2022. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 13.05.2022. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica koja će se održati dana 17.06.2022. godine (petak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu Skupštinu akcionara Društva dana 18.06.2021, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i Odluke Nadzornog odbora broj 05/2021 od 12.05.2021 godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 17.05.2021 godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.D., Subotica koja će se održati dana 18.06.2021 godine (petak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

U skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“
broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu
objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni
glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015 i 24/2017) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2020. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu Skupštinu akcionara Društva dana 16.07.2020, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i Odluke Nadzornog odbora broj 07/2020 od 09.06.2020. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 10.06.2020. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.D., Subotica koja će se održati dana 16.07.2020. godine (četvrtak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2019. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

U skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“
broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu
objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni
glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015 i 24/2017) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2019. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je vanrednu Skupštinu akcionara Društva dana 06.09.2019, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke Nadzornog odbora broj 17/2019 od 16.08.2019. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 16.08.2019. godine upućuje se Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 06.09.2019. godine (petak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 14.06.2019, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o službenom registru informacija („Službeni glasnik RS“, br. 22/2017) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA A.D. SUBOTICA, MB: 08265879 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za period od 18.05.2018. do 16.05.2019. godine, koji možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke Nadzornog odbora broj 09/2019 od 13.05.2019. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 13.05.2019. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 14.06.2019. godine (petak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2018. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

U skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“
broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu
objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni
glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015 i 24/2017) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2018. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 15.06.2018, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine i usvojenim odlukama možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 09/2018 od 04.05.2018. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 07.05.2018. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 15.06.2018. godine (petak), sa početkom u 13,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o službenom registru informacija („Službeni glasnik RS“, br. 22/2017), POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA A.D. SUBOTICA, MB: 08265879 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za period od 17.05.2017. do 15.05.2018. godine možete videti... ovde

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 08.06.2017, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 06/2017 od 26.04.2017. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 27.04.2017. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 08.06.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 02.06.2016, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2015. do 24.05.2016. godine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 07/2016 od 26.04.2016. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 27.04.2016. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 02.06.2016. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 11.06.2015, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARAAKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 08/2015 od 07.05.2015. godine o sazivanju sednice skupštine akcionara dana 07.05.2015. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Poljoprivredna stručna služba Subotica A.d., Subotica koja će se održati dana 11.06.2015. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I

...opširnije

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih, i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/2012 i 5/2015) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2014. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 12.06.2014, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2013. do 20.05.2014. godine možete videti... ovde

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih, i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/2012) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2013. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
12.jun 2014. godine

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) A.D. «Poljoprivredna stručna služba Subotica» Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 12.05.2014. godine doneo je odluku o sazivanju Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 24.05.2013, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2012. do 17.05.2013. godine možete videti... ovde

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. godinu POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih, i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/2012) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD objavljuje godišnji izveštaj za 2012. godinu o čijem sadržaju se možete informisati...opširnije u pdf dokumentu

SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
24. maj 2013. godine

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) A.D. «Poljoprivredna stručna služba Subotica» Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 23.04.2013. godine doneo je odluku o sazivanju Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

... Ovde možete preuzeti punomoćje za glasanje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva dana 12.06.2012, a izveštaj sa ove održane Skupštine, kao i zapisnik sa održane Skupštine možete videti... ovde

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

u skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje
treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/2011) za period od 01.01.2011. do 16.05.2012. godine možete videti... ovde

PREDLOZI Ugovora o organizovanju - Osnivački akt i Statut POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA A.D.

na osnovu člana 592. u vezi sa članom 265. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,

predlog Ugovora o organizovanju - Osnivački akt, možete preuzeti ovde

predlog Statuta, možete preuzeti ovde

SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
12. jun 2012. godine

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima i 65. Zakona o tržištu kapitala, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Društva doneo je odluku o sazivanju Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

... Ovde možete preuzeti punomoćje za glasanje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

PSS Subotica AD u 2011. godini uspešno je realizovala planirane poslovne ciljeve i poslovnu godinu završila sa pozitivnim finansijskim rezultatom, ostvarivši neto dobit od 1.183.000,00 rsd. U svom poslovanju, rukovodeći se poslovnom politikom Društva, prioritet je stavljen na razvoj i
unapređenje imovine ulaganjem u novu opremu i sredstva koja poboljšavaju obavljanje delatnosti.S obzirom na specifičnu delatnost Društva (savetodavni rad u poljoprivredi i poslovi po nalogu Republike Srbije) očekuje se dalji razvoj i napredak u poslovanju sa ciljem povećanja prihoda i
smanjenja troškova u narednom periodu. Takođe, Društvo poseduje ogledno polje gde se bavi primenjenim istraživanjima u poljoprivredi i od prodaje proizvoda i naplate usluga ostvaruje odgovarajuće prihode..

... opširnije u .pdf dokumentu

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2011. godine
11. novembar 2011. godine

U prvom polugodištu 2011. godine ostvareni su prihodi od 12.144.000,00 dinara što je u skladu sa zacrtanim planom.
U drugom polugodištuplanirani su prihodi od 18.000.000,00 dinara.
preuzmite izjavu

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
05. maj 2011. godine

U prvom polugodištu 2011. godine poslovanje se odvijalo u skladu sa delatnošću društva koja je data u osnivačkom aktu, a to je obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljprivredi... preuzmite izjavu

GODIŠNJA SKUPŠTINA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
28. april 2011. godine

Na osnovu člana 37. i 43. Izmena i dopuna osnivačkog akta Upravni odbor doneo je odluku o sazivanju GODIŠNJE SKUPŠTINE, POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije

GODIŠNJA SKUPŠTINA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
27. maj 2010. godine

Na osnovu člana 37. i 43. Izmena i dopuna osnivačkog akta Upravni odbor doneo je odluku o sazivanju GODIŠNJE SKUPŠTINE, POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD ... opširnije